Σήμερα Δεύτερα 22 Ιουλίου και περί ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε στην Κάντανο του Δήμου Καντάνου Σελίνου, ενημέρωση των Εμπλεκόμενων φορέων στην Δασοπυρόσβεση  σχετικά με τα μέτρα Πρόληψης και Αποτροπής των δασικών πυρκαγιών.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου  και συγκεκριμένα ο Πυραγός Νικολουδάκης Γεώργιος με τον Υποπυραγό Χουρδάκη Νικόλαο, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Π.Ε. Ενότητας Χανίων, του Δήμου Καντάνου Σελίνου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Δασαρχείου, του ΔΕ.ΔΔ.Η.Ε., καθώς και του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βουτά.

Επισημάνθηκε για ακόμα μια φορά ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα, σε περίπτωση έναρξης μιας δασικής πυρκαγιάς, ενώ έγινε εκτεταμένη αναφορά σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες οι οποίες βοηθούν στην πρόληψη και αποτροπή του φαινομένου των Δασικών πυρκαγιών.