Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων συμμετέχει σε έργο ERASMUS+, σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα του αγροτικού και τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Umbria  της Ιταλίας. 

Το συγκεκριμένο έργο “EuProSkills  - WBL+ECVET+EPRO=European Professional Skills for Employability’’ αφορά στην κινητικότητα σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και προβλέπει την υλοποίηση πρακτικής άσκησης / κατάρτισης σε επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας/τουρισμού καθώς και αγροτικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 16 Ιουλίου έως και 13 Σεπτεμβρίου, 2019, 23 σπουδαστές από Δημόσιες Σχολές Τουρισμού του Σπολέτο, υλοποιούν  μαθητεία σε επισιτιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις του νομού Χανίων. 

Το έργο στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων συμπεριφοράς μέσω της έκθεσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση των εμπειριών των μαθητευόμενων, που σχετίζονται με την εργασία σε διεθνές πλαίσιο. Προϋποθέτει δε την άριστη συνεργασία ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων ενώ μια από τις δράσεις που έχουν ανατεθεί στο ΜΑΙΧ είναι να διασφαλίσει την ομαλή συνέργεια όλων των συμμετεχόντων.  Άλλωστε τα οφέλη του συγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας είναι αναμφίβολα πολλαπλά, για όλους τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων η απόκτηση/ενίσχυση της επαγγελματικής εμπειρίας και η ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής ταυτότητας. 

Αντίστοιχα έργα που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν άφησαν μόνο θετικές εντυπώσεις με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων υποδοχής (host organisations) να εκφράζουν την ικανοποίησή τους και την επιθυμία τους να συμμετέχουν ξανά σε παρόμοια έργα, και τους μαθητευόμενους να χαρακτηρίζουν ως μια σημαντική ‘εμπειρία ζωής’ την παραμονή τους στα Χανιά και τη μαθητεία τους. 

Τέλος, στο πλαίσιο της μαθητείας τους οι Ιταλοί σπουδαστές και οι συνοδοί τους θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο νομό μας αλλά και να γνωρίσουν  σημαντικά αξιοθέατα του νησιού και να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό και  την κρητική κουζίνα.