Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Ιεράπετρας ενημέρωσε πως δεν θα υπάρχει νερό στην περιοχή που βρίσκονται γύρω από το νοσοκομείο της πόλης.

"Η Υπηρεσία Υδρευσης  Αρδευσης  Αποχέτευσης του Δήμου Ιεράπετρας  ανακοινώνει ότι σήμερα θα διακοπεί  το δίκτυο ύδρευσης στις  περιοχές  που βρίσκονται  πίσω και  πάνω  από  το νοσοκομείο  λόγω  αναγκαίων εργασιών. Η υδροδότηση  θα  επανέλθει  μέχρι  το  μεσημέρι" αναφέρει η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.