Η χαρτογράφηση των ζιζανίων ως εργαλείο στην οικολογία των φυτών και τη διαχείριση των ζιζανίων

Advanced Workshop on “Weed Mapping as a Tool in Plant Ecology and Weed Management” Τόπος διεξαγωγής: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), Κρήτη http://confer.maich.gr/ Διάρκεια του προγράμματος: 3 ημέρες, Ημερομηνία διεξαγωγής: 16-18 Σεπτεμβρίου, 2019  

Το ‘Advanced Workshop’ διεξάγεται  υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την European Weed Research Society (EWRS),  το Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της Πράγας (Czech University of Life Sciences Prague) την Ομάδα Εργασίας ‘Weed Mapping Working Group’   EWRS,  το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και το Ινστιτούτο, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).    

Σκοπός: Mεταπτυχιακοί σπουδαστές και υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές,  καθηγητές και περιορισμένος αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών από τον ιδιωτικό τομέα, να αποκτήσουν προχωρημένες γνώσεις  και εμπειρία στην εφαρμογή κλασσικών και νέων ψηφιακών μεθόδων για τη χαρτογράφηση των ζιζανίων, μέσω διαλέξεων σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση στο πεδίο στις παρακάτω   θεματικές  ενότητες: 

- Μέθοδοι αξιολόγησης και καταγραφής των ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες  με τη χρήση κλιμάκων

- Στατιστικές μέθοδοι και ανάλυση για τη χωρική και μη χωρική εξάπλωση των φυτικών ειδών με τη χρήση γεωστατιστικής 

- Δημιουργία ψηφιακών χαρτών εξάπλωσης των ζιζανίων, ανάλυση και ερμηνεία των χαρτών

- Χρήση της χαρτογράφησης στην εφαρμογή μεθόδων ακριβείας για την αντιμετώπιση των ζιζανίων  

Οι Θεματικές ενότητες του προγράμματος έχουν ως γνωστικό αντικείμενο: την χωρική  καταγραφή και χαρτογράφηση, α) των ζιζανίων στις καλλιέργειες, στους λειμώνες και στα φυσικά περιβάλλοντα,  β) των  φυτών εισβολέων, γ) των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ζιζάνια και δ) των σπάνιων αυτοφυών ειδών.  

Οργανωτική Επιτροπή: 

Γαρυφαλιά Οικονόμου Καθηγήτρια ([email protected]), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Dr. Hansjoerg Kraehmer. Πρώην Πρόεδρος της EWRS ([email protected])
Michaela Kolarova. Επίκουρη Καθηγήτρια ([email protected]), Czech University of Life Sciences Prague 
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή:
Γαρυφαλιά Οικονόμου Καθηγήτρια   ([email protected]) και 
Διονύσιος Καλύβας Καθηγητής ([email protected])
Υποστήριξη
Δήμητρα Δουλφή MSc Γεωπόνος ([email protected])
Περισσότερες πληροφορίες  θα αναρτώνται στο ιστότοπο του Weed Mapping WG (www.ewrs.org/weed_mapping.asp.)