Ο  Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την ένταξη έργων στο πρόγραμμα LEADER.

Αναλυτικά τα έργα:

Την ένταξη του έργου “ Ανάδειξη και αξιοποίηση πέτρινης θολωτής γέφυρας στην Τ.Κ. Πρασέ”, προϋπολογισμού 57.000,00€. Με την ανάδειξη της  παραπάνω  “Πέτρινης Θολωτής Γέφυρας”  πέραν της  συντήρησης της, θα  δημιουργηθεί  και ένα αξιοθέατο για τους επισκέπτες της περιοχής.
Την ένταξη του έργου “ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριου χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων και παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Καμισιανών” , προϋπολογισμού 100.000,00€. Το παραπάνω έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός  παιδότοπου  καθώς και χώρου υπαίθριας εκγύμνασης, ικανοποιώντας  ένα διαρκές αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

 Και για τα δύο ανωτέρω έργα δρομολογούνται οι διαγωνιστικές  διαδικασίες.