Την Τρίτη 27 Αυγούστου και ώρα 20:00

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων Δήμου Χανίων, καλούνται στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 27η Αυγούστου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2020.
2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους  2020.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 28 Αυγούστου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).