Από το Λιμεναρχείο Χανίων γίνεται παράκληση αποφυγής της διέλευσης από την περιοχή

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την ενεργοποίηση της περιοχής Α2 (ALPHA 2) του Πεδίου Βολής Κρήτης στις 27,28,29 και 30 Αυγούστου 2019 καθώς και στις 2,3,4,5 και 6 Σεπτεμβρίου από ανατολή μέχρι δύσεως ηλίου, για εκτέλεση βολών.

Παρακαλούνται οι πλοίαρχοι - κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.