Η σύμβαση αγγίζει τις 500.000 ευρώ προ έκπτωσης

Υπεγράφη στις 16/08/2019 στο Δημαρχείο Αποκορώνου ,σύμβαση για την εκτέλεση του έργου "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου δήμου Αποκορώνου" από τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη και τον ανάδοχο Ιάσωνα Κουλουκούση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με δέσμευση ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την οριστική αποκατάσταση των προκληθεισών βλαβών και φθορών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν το Δήμο Αποκορώνου.

Ειδικότερα αφορά την αποκατάσταση οδοστρωμάτων ενιαίων τμημάτων υφιστάμενων οδών.Η κατάσταση των οδών αυτών έχει γίνει, μετά τα παραπάνω πλημμυρικά φαινόμενα, ακατάλληλη και παράλληλα επικίνδυνη για τους χρήστες τους.