Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων εφιστά την προσοχή στους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους όλων των σκαφών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση βολών όπλων φορητού οπλισμού, στο πεδίο βολής Μάλεμε στις 22 και 29 Αυγούστου 2019.

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.