Σήμερα Τρίτη 20 Αυγούστου και ώρα 11:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σφακίων, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση από την ομάδα Τοπικής Δράσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος  CLLD / LEADER. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν μέλη της ομάδας μερ την Πολιτικό Μηχανικό κ. Αγοραστάκη Ειρήνη και τον Γεωπόνο- Οικονομολόγο κ. Κονταξάκη Γεώργιο, ο Δήμαρχος Σφακίων κ. Ζερβός Ιωάννης, ο Αντιδήμαρχος κ. Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος και δημότες.

 Η ενημέρωση αφορούσε τις δράσεις:

• Ανάπτυξη/ βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές και δικαιούχους

• Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας  της περιοχής εφαρμογής
• Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων