Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοινώνει την εκτέλεση βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς στο πεδίο βολής Μάλεμε

Στις 5, 10, 12, 24 και 25 Σεπτεμβρίου από 9.00 έως και 13.30 και επιπλέον για την 10 και 24 από 20.00 εως 00.30

Παρακαλούνται οι πλοίαρχοι - κυβερνήτες και ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα