Τι λέει ο νομικός σύμβουλος της "ΕΚΠΟΙΖΩ"

Ο κ. Βίκτωρας Τσιαφούτης, νομικός σύμβουλος «ΕΚΠΟΙΖΩ», αναλύει τι μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες οι οποίοι χρωστούν και δέχονται πολλές οχλήσεις από τις εισπρακτικές εταιρίες.