Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Θεώρηση αδειών κυκλοφορίας Αγροτικών Μηχανημάτων Πολλαπλής Χρήσης

Όσοι είναι κάτοχοι Αγροτικών Μηχανημάτων Πολλαπλής Χρήσης τύπου Jeep καλούνται να θεωρήσουν την Άδεια Κυκλοφορίας αυτών στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 28213-46516 & 28213-46553.

Εξουσιοδότηση συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Για την εξουσιοδότηση από την υπηρεσία μας συνεργείου επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, προκειμένου να ελέγχονται τα μεταβιβαζόμενα μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα απαιτούνται:

  • Έναρξη επιτηδεύματος επισκευής γεωργικών μηχανημάτων από την εφορία
  • Δελτία παροχής υπηρεσιών για επισκευές γεωργικών μηχανημάτων που έχουν γίνει προ τριετίας
  • Εξοπλισμός συνεργείου (Υπουργική Απόφαση ΔΓ C 47, ΦΕΚ 487/Β/1998)
  • Παράβολο 100 €

Για πληροφορίες σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Όαση Αγιάς, τηλ. 28213-46516, 28213-46553.