Ολοκληρώθηκε στις 22-08-2019 η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσαράς που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου. 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συνολικά υποβλήθηκαν 49 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 13,5 εκατ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 8,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά το 37% αφορά έργα δημόσιου χαρακτήρα και το 63% αφορά ιδιωτικές επενδύσεις. Τα αιτούμενα ποσά  είναι 2,26 φορές παραπάνω από τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Οι προσκλήσεις αφορούσαν την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων όπως, αναπλάσεις χωριών, τουριστικές υποδομές, έργα για την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, έργα πολιτισμού και κοινωνικών υποδομών καθώς και επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, στον τουρισμό (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, υποδομές διανυκτέρευσης και εστίασης), στη βιοτεχνία, στην παροχή υπηρεσιών και στο εμπόριο. 

Από τις προτάσεις δημοσίου χαρακτήρα που υποβλήθηκαν το 24,34% αφορά έργα δήμων και το 75,66% έργα συλλογικών φορέων. 

Από τις προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν το 67,41% αφορά στον τομέα του τουρισμού, το 27,61% στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, το 3,7% στις βιοτεχνίες  και το 1,28% στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019.

Εκτιμάται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ανταποκριθεί στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον των φορέων του νομού και θα συνδράμει στην ένταξη του συνόλου των έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.
 
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ευχαριστεί όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού έργων.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook