Οι πέντε Αντιδήμαρχοι και οι πέντε Εντεταλμένοι Σύμβουλοι – Η Θητεία των Αντιδημάρχων ορίστηκε μέχρι 7 Νοεμβρίου 2021

Υπεγράφη σήμερα από τον Δήμαρχο Αποκορώνου η απόφαση ορισμού των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πρόκειται για τους Αντιδημάρχους: Ιωάννη Αποστολάκη, Αργυρώ Καυκαλά, Αργυρώ Μπενάκη, Νίκη Νιολάκη, Γεώργιο Γυπαράκη.

Και για τους Εντεταλμένους Συμβούλους: Ιωάννη Αθητάκη, Ιωάννη Κουκουράκη, Σταύρο Σταυρουλάκη, Μαρία Τσιλεδάκη, Αντώνη Κοτσιφάκη.

Και οι δέκα είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και καθώς στις πρόσφατες εκλογές ο συνδυασμός του κ.Κουκιανάκη εξέλεξε 10 δημοτικούς συμβούλους, με την απόφαση όλοι οι σύμβουλοι που εξελέγησαν αναλαμβάνουν κάποια θέση.

Αναλυτικότερα στην απόφαση του Δημάρχου Αποκορώνου αναφέρονται τα εξής:

1.) Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αποστολάκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
1. Αρμόδιος για θέματα μηχανογράφησης, τηλεπικοινωνιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
2.  Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου
3.  Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως (σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αθητάκη Ιωάννη): 
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
3) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιουπόλεως
4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολεως
6) την τέλεση πολιτικών γάμων στη  Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως
7) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
8) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: 
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

2.) Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Καυκαλά Αργυρώ, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες
          - Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας (σε συνεργασία με το Δήμαρχο):
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας 
6) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
7) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: 
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
8) Την τέλεση πολιτικών γάμων Δ.Ε. Κρυονερίδας σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοτσιφάκη Αντώνιο

3.) Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Μπενάκη Αργυρώ, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Θα είναι αρμόδια για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου σε συνεργασία με τον    Αντιδήμαρχο κ. Αποστολάκη Ιωάννη
- Από κοινού με το Δήμαρχο θα έχει την ευθύνη του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Βάμου (σε συνεργασία με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σταυρουλάκη Σταύρο):
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βάμου
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Βάμου
7) την τέλεση πολιτικών γάμων στη  Δημοτική Ενότητα Βάμου
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
9) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: 
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

4.) Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Νιολάκη Νίκη στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.  Καταστημάτων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. 
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών 
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης. 
- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
2.  Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων (σε συνεργασία με το Δήμαρχο): 
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους, της δημοτικής κοινότητας, των τοπικών και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Αρμένων 
7) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρμένων 
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
9) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: 
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

5.) Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γυπαράκη Γεώργιο στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Την εποπτεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης
     (συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, των αντλιοστασίων & τη διαχείριση του νερού)
- των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση 
- τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης
- των αντλιοστασίων 
- των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων
3. Τη Διεύθυνση λειτουργίας (συντήρηση και διαχείριση) του βιολογικού καθαρισμού Καλυβών.
4. Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του (ετήσιου) προϋπολογισμού της υπηρεσίας όσον αφορά στα αντλιοστάσια και στις πληρωμές των εξωτερικών συνεργατών βάση συμφωνηθέντων – προσφορών.                                         
5. Να μεριμνήσει έτσι ώστε να οριστεί εποπτεία (βιβλίο παρακολούθησης κάθε αντλιοστασίου θεωρημένο από το Δήμαρχο) το οποίο θα χρεωθεί αντίστοιχα σε κάθε υπεύθυνο χειριστή, όπως έχει οριστεί, ανά δημοτική ενότητα με εναλλακτική επικάλυψη μεταξύ τους (κ. Μαντουδάκη, Κρασαδάκη), για  να μπορεί να το ελέγχει και να το θεωρεί. 
6. Θα υλοποιήσει την τοποθέτηση προγράμματος αποθήκης αναλωσίμων και αρμοδίου υπαλλήλου, έτσι ώστε να ελέγχεται  η είσοδος - έξοδος υλικών. 
7. Σε συνεργασία με την υπηρεσία θα προτείνει τον προγραμματισμό και αναβάθμιση των αντλιοστασίων με ετήσια πρόταση - υλοποίησή της μέσω προϋπολογισμού της υπηρεσίας (κωδικοί πρ/σμού 25- ) σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου.
8. Θα εποπτεύει τα άτομα που θα παρακολουθούν  τηλεματικά τα αντλιοστάσια.
9. Θα μεριμνήσει σε συνεργασία με την υπηρεσία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί φάκελος με τα στοιχεία κάθε αντλιοστασίου, με τοποθέτηση αυτών σε συγκεκριμένο γραφείο όπου θα ελέγχονται - συμπληρώνονται. (στοιχεία αντλιών - κινητήρων, ιστορικό επισκευών, κόστος κ.α.)

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας το γεγονός, ότι το τμήμα αντλιοστασίων είναι αρκετά περίπλοκο (αλυσίδα), έχει να κάνει με έλεγχο λογαριασμών ΔΕΗ (έξοδα), με εντοπισμό βλαβών από διαρροές – κλεψίματα, με βλάβες ΔΕΗ, με σωστή διαχείριση και κατανομή νερών ανά περιοχή (συνάρτηση πηγών – γεωτρήσεων), παρακολούθηση ποσοστών (80% - 20%), συνεννόηση με ΟΑΚ για περιοχή Βάμου και Γεωργιούπολης. Κάθε αλλαγή χρόνου λειτουργίας αντλιοστασίου επηρεάζει την χλωρίωση της αντίστοιχης περιοχής (καθοδήγηση κ. Κρασαδάκη για ρυθμίσεις χλωριωτών). Το αντλιοστάσιο του Αγ. Κων/νου είναι το πιο δύσκολο για το λόγο ότι έχει να κάνει με γεωτρήσεις παρακολουθούμενες όπου σε συνεργασία με την ΔΕΗ θα πρέπει να μην χαθούν τα ποσοστά, να εκμεταλλευτούμε τις γεωτρήσεις με αγροτικό τιμολόγιο, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, να ελέγχονται οι μηνιαίοι πολλαπλοί λογαριασμοί ΔΕΗ για σωστή διαχείριση.
 Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς (σε συνεργασία με το Δήμαρχο): 
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασή Γωνιάς
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ασή Γωνιάς
7) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιά 
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: - της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Β.) Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας “εντεταλμένους” (με καθήκοντα Αντιδημάρχου) του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς αμοιβή, με θητεία  από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 82/59633/20.08.2019, έως και 7/11/2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω: 

1. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο (με καθήκοντα Αντιδημάρχου), τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθητάκη Ιωάννη και του μεταβιβάζει:
α. Τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
   Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
• την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
• αρμόδιος για θέματα οργάνωσης και διαχείρισης αιγιαλών, παραλιών, γαλάζιων σημαιών, κ.λ.π.
• την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου
• την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
• την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
• την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
  Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο (με καθήκοντα Αντιδημάρχου), τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουκουράκη Ιωάννη και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
        -  Σε συνεργασία με το Δήμαρχο τη διαχείριση του Δημοτικού Φωτισμού
        -  Το Γραφείο Κινήσεως των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου μόνο ως προς
         την συντήρηση αυτών.
        - Πολιτικής Προστασίας  
        -  Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φρε (σε συνεργασία με το Δήμαρχο): 
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φρε
5) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φρε 
7) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Φρε 
8) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
9) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: 
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

3. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο (με καθήκοντα Αντιδημάρχου), τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταυρουλάκη Σταύρο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης και προγραμματισμού και ιδίως:
• τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
• τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
• Πρόεδρος της Ενεργειακής Επιτροπής
• Δράσεις για αδέσποτα ζώα κ.λ.π.

4. Ορίζει Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο (με καθήκοντα Αντιδημάρχου), την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Τσιλεδάκη Μαρία και της μεταβιβάζει σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο κα. Μπενάκη Αργυρώ τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
- την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. 
- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
- θα ασκεί τα παραπάνω καθήκοντα παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με καθήκοντα αντιδημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοτσιφάκη Αντώνιο, χωρίς αμοιβή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για θέματα: 
  - Αθλητισμού και νεολαίας
                 Τη συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων   
                 Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
                 Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές 
                 και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται μέχρι τις 7/11/2021. 

Ο Δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει τον αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Μπενάκη Αργυρώ και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα. Καυκαλά Αργυρώ.
 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook