Στον ορισμό των τεσσάρων νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας προχώρησε, σήμερα Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1988/2019 απόφαση Δημάρχου, καθήκοντα Αντιδημάρχου, με θητεία έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αναλαμβάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι α) Αραβιάκης Κωνσταντίνος, β) Δραμουντάνη Όλγα, γ) Σαμωνάκης Μιχαήλ και δ) Σμυρνάκης Εμμανουήλ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις εξής αρμοδιότητες:

ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Άρδευσης, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων - Συγκοινωνιών και Πολιτικής Προστασίας, με κατά τόπον (χωρική) αρμοδιότητα για τη Δημοτική Ενότητα Θραψανού.

ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΌΛΓΑ: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης.

ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος-Πρασίνου,  Αγροτικής Οδοποιίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοτικών Σφαγείων και Κοιμητηρίων, με κατά τόπον (χωρική) αρμοδιότητα για τη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου.

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τουρισμού και Καταστημάτων-Εμπορίου, με κατά τόπον (χωρική) αρμοδιότητα  για την Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Αραβιάκης, ως αναπληρωτής αυτού και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Σμυρνάκη.

Μετά την υπογραφή της ως άνω απόφασης, συγκλήθηκε σήμερα, υπό το Δήμαρχο, άτυπη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία συζητήθηκαν θέματα άμεσης προτεραιότητας και δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης του έργου της νέας Δημοτικής Αρχής.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας ανακοίνωσε πως τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, αναλαμβάνει ο κ. Κουρής Γαβριήλ, κοινωνικός – πολιτικός επιστήμονας και υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος διαθέτει μια σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), έχοντας διατελέσει με επιτυχία κατά το παρελθόν, Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Χανίων (2011-2014) και στο Δήμο Πλατανιά (2015-2019) καθώς και Ειδικός Σύμβουλος στο Δήμο Κισσάμου (2014-2015), ενώ έχει εργαστεί επίσης ως επιστημονικός σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων αλλά και σε άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με αφορμή την ανακοίνωση των νέων Αντιδημάρχων και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Εμμανουήλ Φραγκάκης δήλωσε σχετικά:

«Συγκροτούμε μια ομάδα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς με απόλυτη προσήλωση στο τρίπτυχο ‘’εργατικότητα, συνεργασία, αποτελεσματικότητα’’, στο οποίο άλλωστε στηρίζεται και το νέο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας που έχουμε δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσουμε στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από την πρώτη ώρα της ανάληψης των καθηκόντων μας. Η ομάδα αυτή – η οποία πρόκειται να διευρυνθεί το αμέσως προσεχές διάστημα με τον ορισμό των νέων διοικήσεων στα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας αλλά των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων – αναλαμβάνει άμεσα να θέσει σε εφαρμογή το προγραμματικό μας σχέδιο, προτάσσοντας στόχους, προτεραιότητες και δράσεις που θα υπηρετούν την παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τον τόπο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας του δημότη αλλά και στη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δημοτικές υπηρεσίες μέσα και από την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook