Ευχές για καλή σχολική χρονιά και ενημέρωση για τη χορήγηση "σχολικής άδειας" από το Εργατικό Κέντρο Χανίων

Το Εργατ/κό Κέντρο Ν. Χανίων με ανακοίνωσή του εύχεται "στους μαθητές καλή σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα, γεμάτη με επιτυχίες και καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς", επισημαίνοντας ταυτόχρονα οτι η νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση άδειας σχολικής παρακαλούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών.

Συγκεκριμένα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):

–    η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

–   η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών

–   οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα

–   εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες

–   εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές

–   στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

Σύμφωνα  με την  ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 1 ΕΓΣΣΕ 2018) η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής (-τρια).