Διπλό χτύπημα από τη Fitch: Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας σε ΑΑ- και, ταυτόχρονα, και εκείνη της Ιταλίας στο Α+, αιτιολογώντας την κίνησή του βάσει του υψηλού χρέους και της αργής ανάπτυξης των δύο οικονομιών.

Οι προοπτικές της αξιολόγησης και των δύο χωρών είναι αρνητικές.

in.gr