Καλούνται να κλαδέψουν τα δέντρα και να απομακρύνουν περιφράξεις και αρδευτικά δίκτυα

Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει τους δημότες του ότι πρέπει άμεσα (εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος) να προβούν στην κοπή των κλαδιών και στην απομάκρυνση των περιφράξεων και των αρδευτικών δικτύων, κατά μήκος των δημοτικών και αγροτικών δρόμων.

Διαφορετικά ο Δήμος Κισσάμου, ως αρμόδιος για τη συντήρηση του δημοτικού και αγροτικού δικτύου Υπηρεσία, θα προχωρήσει στην κοπή και την απομάκρυνσή τους, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, χωρίς άλλη ειδοποίηση.