Εγκρίθηκε απο τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Θ.Καρούντζο η ένταξη στο ΕΣΠΑ με σχεδόν 9 εκατομ ευρώ δημόσια δαπάνη, του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης
αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων».

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες και θα αναβαθμίσει την λειτουργία του εργοστασίου διαχείρησης των απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ, ενώ παράλληλα θα γίνει δυνατή η εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος "διαλογής στην πηγή" - ακόμη και στην παλιά πόλη των Χανίων - για την συλλογή και ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων τα οποία θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή κόμποστ (εδαφοβελτιωτικού χώματος).

Στην απόφαση του κ.Θανάση Καρούντζου, μεταξύ άλλων, αναγράφεται πως το συνολικό έργο επιμερίζεται στα εξής υποέργα :

Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων

Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας αφυδάτωσης ιλύος με φυγοκεντρικό διαχωριστήρα

Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαλογή στην Πηγή οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων

Υποέργο 4: Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του

Ειδικά το υποέργο 3 που αφορά την διαλογή στην πηγή οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων, προβλέπει την αγορά δύο ειδικών απορριμματοφόρων χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων το καθένα και επιπλέον 150 κάδους των 600 λίτρων, 1000 κάδους των 360 λίτρων και 1000 κάδους των 240 λίτρων χωρητικότητας.

Το έργο έχει συνολική δημόσια δαπάνη 8.892.452 ευρώ αλλά στην απόφαση δεν προτείνεται πίστωση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2011. Πάντως ορίζεται ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου 12 μήνες με τελευταία προθεσμία το τέλος του 2015.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης