Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αναστατώνει τις δημαιρεσίες

Εκπλήξεις κρύβει ο έλεγχος της εκλογής του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κυρίως στον Δήμο Χανίων, αλλά και στον Δήμο Σφακίων.

Αναλυτικότερα με απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ακυρώνεται η εκλογή όλων των αναπληρωματικών μελών της παράταξης του Δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηράκη «Για τα Χανιά» και στις δύο επιτροπές.

Ο λόγος της ακύρωσης είναι το ότι δεν έλαβαν ούτε έναν σταυρό κατά την ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων 

«μη νόμιμα θεωρούνται ως εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου οι δημοτικοί σύμβουλοι: ’’1.ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  2.ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ και  3.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ’’, καθόσον στην προκείμενη περίπτωση δεν επετεύχθη εκλογή αφού δεν έλαβαν κανένα σταυρό προτίμησης κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία.                                              
 Ακυρώνουμε ως μη νόμιμη την εκλογή των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων της  παράταξης «ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ»»

(Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση)

Επίσης σε ότι αφορά στον έλεγχο για την Επιτροπή Ποιότητας της Ζωής αναφέρονται τα εξής:

«μη νόμιμα θεωρούνται ως εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου οι δημοτικοί σύμβουλοι: ‘’1.ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2.ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ και  3.ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ’’, καθόσον στην προκείμενη περίπτωση δεν επετεύχθη εκλογή αφού δεν έλαβαν κανένα σταυρό προτίμησης κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία 
         Α) Ακυρώνουμε ως μη νόμιμη την εκλογή των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων της  παράταξης «ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ»».

(Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση)

Για τον ίδιο λόγο ακυρώθηκε και το  αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων από την παράταξη :«Δημοτική συνεργασία Σφακίων», η δημοτική  σύμβουλος: « Ζουλάκη-Γλυνιαδάκη Παγώνα»

(Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση)