Στο αίθριο της Λότζια έχουν τοποθετηθεί οι 22 προτάσεις για την επιλογή του λογότυπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Η επιλογή θα γίνει από ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο Ίδρυμα. Η έκθεση θα παραμείνει στον αίθριο χώρο της Λότζια μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής προκειμένου να την βλέπει ο κόσμος που έχει δικαίωμα ψήφου μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας. 

Η Επιτροπή θα κάνει την επιλογή του λογότυπου βάσει κριτηρίων που έχει θέσει το ίδρυμα λαμβάνοντας υπ' όψιν και την άποψη του κόσμου.