Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 24.9.2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:    

Κουνουπιδιανά – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – Κορακιές – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΧΙΩΤΑΚΗ – Αγ. Ονούφριος – Πλακούρες.

(ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ 24.9.2019) και από ώρα 08.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές: 

Πρασσές – Χωστή – Νέα Ρούματα – Σκίδια. 

(ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ 24.9.2019) και από ώρα 12.00 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές: 

Χορδάκι – Ριζόσκλοκο – ΟΤΕ Σκλόκας – Λατομείο Χορδακίου. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.