Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (European Cool Roof Council-ECRC) θα διεξάγει σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος την εναρκτήρια συνάντηση των μελών του στα Χανιά στις 10 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 9:00-18:00 στο συνεδριακό χώρο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης θα διενεργηθούν εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και θα παρθούν οι απαραίτητες στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον και τη βιωσιμότητα του Συμβουλίου Ψυχρών Στεγών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για την προώθηση ενιαίου συστήματος πιστοποίησης των ψυχρών υλικών που πωλούνται στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας στους χρήστες μετρήσιμα οφέλη για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και εφαρμογών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο +30 69 4747 5516 ή + 30 6944 756105 ή στείλτε μας e-mail στο [email protected]

Οι βασικοί άξονες και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ECRC (http://coolroofs-eu-crc.eu/).