Η ανακοίνωση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών

Στη πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του τοπικού παραρτήματος Χανίων του Συλλόγου πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, συζητήθηκε το θέμα που έχει προκύψει με την υπ`αρ 479/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπου αποφασίστηκε η απώλεση του κοινοχρήστου χαρακτήρα του οικοδομικού τετραγώνου ΟΤ 28β του πρώην οικοπέδου της ΑΒΕΑ, και η πολεοδόμησή του με υψηλούς όρους δόμησης.

Με την παρούσα επιστολή ανακοινώνουμε την ομόφωνη συμφωνία του Δ.Σ. του συλλόγου μας στην από 12 Αυγούστου ανακοίνωση που εξέδωσε για το εν λόγω θέμα το ΤΕΕ-ΤΔΚ, η οποία και μας εκφράζει πλήρως.

Η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων πρέπει άμεσα να ανακληθεί και να διατηρηθεί και διαφυλαχθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του εν λόγω Οικοδομικού τετραγώνου.