Πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στη Μασσαλία της Γαλλίας,  η  τελική  συνάντηση  των εταίρων  του Ευρωπαϊκού έργου “ZEROCO2” το οποίο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  INTERREG EUROPE.

Στο έργο αυτό το οποίο είχε διάρκεια 4 χρόνια συμμετείχαν εταίροι από 8 χώρες της Ε.Ε, όπως είναι η Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Λιθουανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα και Ελλάδα.

Tο έργο ZEROCO2 αφορούσε τη δημιουργία/προώθηση κτιρίων με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά ενώ συμμετείχε σαν μοναδικός Έλληνας εταίρος το ΜΑΙΧ. Κατά την υλοποίηση του έργου, πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια Κρήτης πολλές συναντήσεις φορέων των Χανίων καθώς και  της περιφέρειας στους χώρους του  ΜΑΙΧ και  υλοποιήθηκαν διάφορες μελέτες σχετιζόμενες με τις ενδεικνυόμενες  αειφορικές  ενεργειακές τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοσθούν στα κτίρια καθώς και τις δυνατότητες κατασκευής τέτοιων πράσινων κτιρίων χωρίς ανθρακούχες εκπομπές στην Κρήτη.

Στην τελική συνάντηση του έργου ZEROCO2  στη Μασσαλία συμμετείχαν εκ μέρους του ΜΑΙΧ ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς και κ. Γιώργος Αγγελάκης καθώς και ο κ. Γιάννης Μιχελιουδάκης, πρώην στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς.