Η στατική ενίσχυση του κτηρίου του 1ου Λυκείου Ηρακλείου (Καπετανάκειο) που βρίσκεται επι του εξωτερικού προμαχώνα του Αγίου Δημητρίου των ενετικών τειχών Ηρακλείου, εγκρίθηκε απο την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση εγκρίνεται το αίτημα  "της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης για τη στατική ενίσχυση του 1ου Λυκείου Ηρακλείου (Κτήριο 1) επί του
εξωτερικού προμαχώνα του Αγίου Δημητρίου των ενετικών τειχών Ηρακλείου.

Η στατική μελέτη θα πρέπει να ελεγχθεί και από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, καθώς πρόκειται για σχολικό κτήριο.

Οι εκσκαφικές εργασίες για τη στατική ενίσχυση θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Εφορείας μας.

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά άλλη επέμβαση ή προσθήκη στο κτήριο ή στο χώρο του προμαχώνα στο μέλλον. Σε περίπτωση που οι ανάγκες της σχολικής στέγης αυξηθούν, η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να αναζητήσει χώρο
μετεγκατάστασης του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η στατική επάρκεια του προμαχώνα και κατά συνέπεια και του ίδιου του σχολικού κτηρίου."