Ποιοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Το Δ.Σ του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας "Ο Άγιος Σπυρίδων" Κισάμου της Ιεράς  Μητρόπολης Κισάμου & Σελίνου, προκηρύσσει την πρόσληψη θέσεων νοσηλευτών – τριών (απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή  (απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) & με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

Α) Να έχουν συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους.

Β) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Γ) Να είναι υγιείς

Δ) Οι άνδρες να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν στη γραμματεία  του Ιδρύματος  (κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες) τα εξής δικαιολογητικά :

Αίτηση

  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος επικυρωμένα
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα γραφεία του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου και στα τηλέφωνα : 2822022276 – 24150 – 24148  με εσωτερικό (75)  Κα ΣΧΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  - Προϊσταμένη Νοσηλείας κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες