Στην πόλη Graz της Αυστρίας θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο, συμμετέχοντας στις εργασίες της ετήσιας συνδιάσκεψης  του  Civitas Forum 2019, στη Γενική Συνέλευση των εταίρων και στη Διοικητική συνάντηση της πολιτικής επιτροπής του ευρωπαϊκού προγράμματος Civitas Destinations. 

Στο πλαίσιο του  Φόρουμ οι  συμμετέχοντες πολιτικοί εκπρόσωποι θα έχουν την ευκαιρία να  συζητήσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, προτεινόμενες λύσεις και   να λάβουν κοινές αποφάσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και την αποτελεσματική υποστήριξη τους σε επίπεδο ΕΕ, πεδίο που συνιστά άλλωστε τη φετινή θεματική στην οποί επικεντρώνεται το Φόρουμ. 

Κατά τη γενική συνέλευση των εταίρων, θα παρουσιαστούν, με σχετικές τοποθετήσεις  των εκπροσώπων τους, οι μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες, οι  πρακτικές και οι δράσεις που υιοθέτησαν οι πόλεις καθώς και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων του πακέτου αστικής κινητικότητας (UMP),  το οποίο ξεκίνησε το 2013 για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις της αστικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όπως την κυκλοφοριακή συμφόρηση,  την ποιότητα του αέρα, τον θόρυβο και τις εκπομπές άνθρακα.  Το πακέτο μέτρων για την αστική κινητικότητα περιελάμβανε  μεταξύ άλλων σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κανονισμούς αστικής πρόσβασης, ανάπτυξη συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS), ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και  προώθηση της συνεργασίας, έρευνα και καινοτομία σχετικά με τις προκλήσεις της αστικής κινητικότητας, παροχή στοχοθετημένης οικονομικής στήριξης κ.α.

Το δεύτερο σκέλος του Φόρουμ θα εστιάσει στις επικείμενες τάσεις και τις προκλήσεις στην αστική κινητικότητα, παρέχοντας την ευκαιρία να εντοπιστούν πιθανές μελλοντικές ανάγκες υποστήριξης σε επίπεδο ΕΕ.  Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του δικτύου CIVITAS Forum (Δημάρχοι, Αντιδήμαρχοι , τεχνικά στελέχη κλπ) θα παρουσιάσουν τις αναδυόμενες τάσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα στην πόλη τους (π.χ. συνδεσιμότητα και ψηφιοποίηση, κινητικότητα ως υπηρεσία, αυτοματοποίηση κ.λπ.), την προετοιμασία της πόλης τους να ανταποκριθούν επαρκώς στις επερχόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες αλλά και τα χρηματοδοτικά μέσα που απαιτούνται, σε επίπεδο ΕΕ, για να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γ. Χ. Μαρινάκης, σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Ρεθύμνης, θα παρουσιάσει, με  εισηγήσεις του,  τα υφιστάμενα δεδομένα, τα πεπραγμένα  αλλά και το μελλοντικό σχεδιασμό του Δήμου για την αστική κινητικότητα. 

Στο Ρέθυμνο θα επιστρέψει την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης &  Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρης Λελεδάκης.