Θα αναλυθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών φυσικών προσώπων, οι ιδιαιτερότητες και ο τρόπος εφαρμογής αυτού μέσω εστιασμένων σχετικών διαδικασιών

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης (ΕΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ), ως Καταναλωτική Οργάνωση και ως φορέας με ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (ΦΕΚ 1520/2019), σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου (ΔΣΗ), διοργανώνει Επιστημονική ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία θα αναλυθούν οι δυνατότητες, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίοι χειρισμοί για τον μέγιστο βαθμό αξιοποίησης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, ως αποτελεσματικό εργαλείο.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν άρτια καταρτισμένοι ομιλητές που θα ενημερώσουν για τις διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών από στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, για την προστασία της κύριας κατοικίας από αναγκαστική ρευστοποίηση, καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, ως ολοκληρωμένη νομική προσέγγιση.

Θα αναλυθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών φυσικών προσώπων, οι ιδιαιτερότητες και ο τρόπος εφαρμογής αυτού μέσω εστιασμένων σχετικών διαδικασιών.

Η είσοδος για τους δικηγόρους και τους καταναλωτές είναι ελεύθερη.