Συνεργασία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού για την προστασία υδατικών πόρων και βελτίωση της αγροτικής ανάπτυξης

Με δεδομένα τα στοιχεία που δείχνουν πως οι μεγαλύτερες ποσότητες νερών καταναλώνονται για άρδευση καλλιεργειών, τον γρίφο της εξοικονόμησης και σωστής χρήσης των υδατικών πόρων αλλά και της βελτίωσης και ανάπτυξης των αγροτικών καλλιεργειών καλούνται να λύσουν οι συμμετέχοντες σε ένα πρωτοποριακό και μοναδικό για την Ελλάδα έργο.

Σήμερα στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών & Αμπέλου στα Χανιά, έγινε η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων στο έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.»

Συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Ελιάς, και συμμετέχουν το ΙΤΕ - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Σχολή Γεωπονίας.


Όπως εξηγεί ο ερευνητής του Ινστιτούτου Ελιάς και συντονιστής του έργου κ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, πρόκειται για την δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ελεύθερης πρόσβασης σε οποιονδήποτε, προκειμένου να υπάρχει άμεση και επίκαιρη ενημέρωση για τις ανάγκες άρδευσης σε επίπεδο χωραφιού και για σωστές καλλιεργητικές πρακτικές στο πλαίσιο της άρδευσης έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανάπτυξη των καλλιεργειών παράλληλα με την εξοικονόμηση νερού.

Για τον σκοπό αυτόν και στο πλαίσιο του έργου, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης θα συνεισφέρουν, το καθένα στον τομέα του.


Θα συγκεντρωθούν γεωλογικά, εδαφολογικά, υδρολογικά, μετεωρολογικά και καλλιεργητικά στοιχεία, ακόμη και από δορυφόρους από ολόκληρη την Κρήτη, τα οποία θα ενσωματωθούν σε έναν «χάρτη» στον οποίο θα υπάρχει on line ενημέρωση, έτσι ώστε ένας παραγωγός να μπορεί – ανά πάσα στιγμή – να δει τις ποσότητες νερού οι οποίες είναι αναγκαίες για την σωστή άρδευση της καλλιέργειας που έχει στο χωράφι του.

Το έργο, δηλαδή η διαδικτυακή πλατφόρμα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022 και θα παραδοθεί στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», Δράση 1.b.1: Έργα επίδειξης – πειραματικής ανάπτυξης.