Η απάντηση του Υπουργείου σε Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ δικαιώνει τα δύο άτομα με αναπηρία που αρνείτο να προσλάβει η ΔΕΥΑΧ

Η ΔΕΥΑΧ είναι υποχρεωμένη να προσλάβει τα δύο άτομα με αναπηρία που προσλήφθηκαν βάση του ΑΣΕΠ παρά του ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής  Υπηρεσίας της επιχείρησης αποκλείει τα άτομα με αναπηρία από θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού.

Αυτό αναφέρει απάντηση του Υπουργείο Εσωτερικών σε Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, Μαρία Κομνηνάκα  και Διαμάντω Μανωλάκου  με θέμα: «Να προσληφθούν οι δύο εργαζόμενοι με αναπηρία στην ΔΕΥΑ Χανίων».

Το θέμα προέκυψε όταν τα δύο άτομα με αναπηρία ενώ προσελήφθησαν βάση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ, όταν πήγαν στην ΔΕΥΑΧ, η επιχείρηση αρνήθηκε να εγκρίνει τις προσλήψεις γιατί σύμφωνα με το αιτιολογικό της ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που καταλαμβάνει θέση εργατοτεχνικού προσωπικού δεν πρέπει να έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50%.

Όμως το Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει πως ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας  «σε καμία περίπτωση δεν είναι ισχυρότερος της κείμενης νομοθεσίας και ρυθμίζει συμπληρωματικά και μόνο τα θέματα πρόσληψης προσωπικού, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με το ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις συναφείς ρυθμίσεις.»

Μάλιστα το Υπουργείο στην απάντησή του επισημαίνει πως «το δε άρθρο 84 του ν.4604/2019, το οποίο επίσης επικαλείται η ΔΕΥΑ, έχει έναρξη ισχύος τις 26-3-2019,,αφορά προκηρύξεις που θα εκδοθούν στο εξής και προφανώς δεν περιλαμβάνει το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018.»

Και η απάντηση καταλήγει ως εξής:

« Εφόσον ο φορέας διαπιστώσει ότι οι διοριστέοι δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους, παρέχεται η δυνατότητα λύσης της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο ΟΕΥ και την εργατική νομοθεσία.»

Δείτε εδώ ολόκληρη την απάντηση