Το πρόγραμμα της συνάντησης ενώσεων και ομοσπονδιών πολιτιστικών συλλόγων Ελλάδας

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου (ΕΠΟΦΕΚ), η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας (ΟΠΣΕ) και η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου (ΟΠΣΡ),  σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη σημαντική συνάντηση εργασίας για την ενότητα του Πολιτισμού που θα γίνει στο Κολένι Κισάμου και στη έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φαλελιανών "Η Δημιουργία".

Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι το ακόλουθο:

Σάββατο 19-10-2019 και ώρα 17.00-20.00

1. Χαιρετισμοί

2. Γνωριμία – συνοπτική παρουσίαση της κάθε  Ενωσης ή Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων .

3 Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέματα των Συλλόγων (προβλήματα και τρόπος αντιμετώπισης των)

Εισηγητής: Δημητρίου Αναστάσιος πρόεδρος της Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας(ΟΠΣΕ)  

4. Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση Συνεργασία και συνέργειες Χρηματοδοτήσεις από Δήμους- Περιφέρειες

Εισηγητής:Εγγλέζος Παναγιώτης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου(ΟΠΣΡ)

5. Πολιτιστικό κίνημα (υπάρχουσα κατάσταση -προοπτική) Στόχοι και δυνατότητα δημιουργία ενός πρώτου άτυπου δικτύου     Ενώσεων ή Ομοσποδιών Πολιτιστικών Συλλόγων.

Εισηγητής:Κουνελάκης Στέλιος  πρόεδρος της Ενωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου.

Συμπεράσματα-Αποφάσεις της συνάντησης.

Καλούμε κάθε Ένωση ή Ομοσπονδία ή Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων ή ομάδα πρωτοβουλίας ανά την Ελλάδα ή εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων να συμμετέχει στις εργασίες αυτής της συνάντησης.

Η όλη προσπάθεια γίνεται με την στήριξη των Δήμων Κισάμου και Πλατανιά.