Με στόχο να αναβαθμίσει και να μετατρέψει σε «πράσινο»το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου-Λυκείου Αγίων Δέκα, ο Δήμος Γόρτυνας υπέβαλε φάκελο υποψηφιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Αν ενταχθεί τελικά το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου-Λυκείου Αγίων Δέκα στο πρόγραμμα τότε θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από βιοκλιματικές επεμβάσεις, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, δημιουργία πράσινης στέγης,
εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρήσης φωτοβολταϊκών, αυτόματο σύστημα ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.α. Παρεμβάσεις που αναμένεται να αναβαθμίσουν αισθητικά τα κτίρια και να βελτιώσουν βασικές δυσλειτουργίες τους.

Ήδη ο Δήμος Γόρτυνας υπέγραψε σχετική προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου, που διαθέτει διαχειριστική επάρκειας, προκειμένου οι τεχνική του υπηρεσία να αναλάβει να προετοιμάσει και να καταθέσει το φάκελο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για το έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό 445.000,00 ευρώ

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νίκος Σχοιναράκης για το συγκεκριμένο θέμα, τόνισε πως η δημιουργία πράσινων σχολείων στο Δήμο, θα αναβαθμίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες φοιτούν οι μαθητές και θα συνδράμει στην εμπέδωση απ’ όλους της οικολογικής συνείδησης.

«Η δημιουργία πράσινων σχολείων είναι βασικός άξονας για την αναβάθμιση της Παιδείας στο Δήμο Γόρτυνας. Ήδη στο Ασήμι κατασκευάζεται το βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο ενώ με την πρόταση αυτή επιδιώκουμε να μετατρέψουμε σε πράσινο σχολείο και το Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίων Δέκα.

Η πράσινη χροιά των σχολείων δεν αφορά μόνο τα κτίρια, τα οποία θα ανακαινιστούν και θα γίνουν φιλικά προς το περιβάλλον, εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά παράλληλα αντιπροσωπεύει την αλλαγή νοοτροπίας της κοινωνίας μας προκειμένου σταδιακά να διαμορφώσουμε άπαντες οικολογική συνείδηση. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει, το κτίριο που φιλοξενεί το Γυμνάσιο και το Λύκειο των Αγίων Δέκα, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αφού πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Αντίθετα η πρόταση που καταθέσαμε για το αντίστοιχο σχολικό συγκρότημα της Αγίας Βαρβάρας, δυστυχώς απορρίφθηκε από τους αρμόδιους.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σχοιναράκης.