Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής προωθητικών πυραύλων, η ΑΤΚ από τις Η.Π.Α. και η Άστριουμ από την Ευρώπη αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου τύπου πυραύλου, τον «Liberty». Ο πύραυλος βρίσκεται ακόμα στις «μακέτες», αλλά τα πλεονεκτήματά του θα είναι πολλαπλά, με κυριότερα τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έξοδο του οχήματος στο διάστημα, καθώς και του συνολικού κόστους της κάθε αποστολής ως απόρροια της χρήσης νέου τύπου «στέρεων» καυσίμων.