Το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την Αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.  

 Διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση με θέμα "Οι πηγές της Ενέργειας και της τεχνολογίας των Κρητικών."
 
Στην Αίθουσα Καστελάκη του  Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ε.Β.Ε.Η., Κωροναίου 9 την Πέμπτη 24 Οκτώβρη 18:30 με 21:00
 
Θα γίνουν  σύντομες ομιλίες από τους:  
Γιάννης Μιχ. Αναστασάκης:  Ενεργειακή Στρατηγική Δήμου Ηρακλείου
Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης: Στοχεύοντας στην ενεργειακή ανεξαρτησία στην Κρήτη
Φοίβος  Η. Ανδρίτσος: Ασφάλεια εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Δημήτρης Γ. Χρηστάκης: Η ενέργεια της κοινωνίας και η κοινωνία της ενέργειας.

Ο Τάσος Μιχ. Τσατσάκης θα συντονίσει αυτές τις σύντομες ομιλίες και τη συζήτηση μεταξύ των ομιλητών  και του κοινού