Οι εκλογές στις 3/11/2019 για το ΤΕΕ, γίνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με τη χώρα να προσπαθεί να βρει το βηματισμό της, μετά από μια 10ετή πρωτοφανή κρίση για όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα τους Μηχανικούς.

Μια κρίση που προκλήθηκε από συγκεκριμένες αιτίες, που η γνωστή αντιμνημονιακή ρητορική προσπάθησε να αποκρύψει, αλλά βέβαια η ζωή πλέον έχει αποκαλύψει:

Αντιπαραγωγικό σύστημα, αναξιοκρατία, πελατειακές σχέσεις, έλλειψη προγραμματισμού, συγκεντρωτισμός, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια, προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν, για να μπει η Χώρα σε μια νέα πορεία ανάπτυξης και προόδου.

Το ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και με σημαντικό ρόλο για την αναπτυξιακή διαδικασία, την επιστημονική εμβάθυνση και την επαγγελματική κατοχύρωση των Μηχανικών, μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια.

Στο παρελθόν έχουμε γνωρίσει διαφορετικές πλευρές του Επιμελητηρίου.

Γνωρίσαμε, το ριζοσπαστικό ΤΕΕ των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης, όταν καταξιώθηκε στη συνείδηση του Ελληνικού Λαού, με τις Αναπτυξιακές και καλά επεξεργασμένες προτάσεις του, αλλά και τις αποφασιστικές παρεμβάσεις για τα προβλήματα των Μηχανικών όπως πχ το Ασφαλιστικό.

Γνωρίσαμε όμως σε άλλες περιόδους και το ΤΕΕ των μηχανισμών, του συντεχνιασμού και των προσωπικών επιδιώξεων, πολύ μακριά από το ρόλο του ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας.

Σήμερα η Χώρα χρειάζεται το ριζοσπαστικό ΤΕΕ και είναι αυτό που ακριβώς επιδιώκουμε να αναδείξουμε με τη συμπόρευση μας στη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗ.ΣΥ.Μ.).

Παλαιές και νέες δυνάμεις με οράματα και φρέσκες ιδέες, πρόσωπα που προερχόμαστε από τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα, αλλά και από το σκληρά δοκιμαζόμενο ελεύθερο επάγγελμα, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία στο συνδικαλιστικό κίνημα, όμως με μεγάλη αγωνιστική διάθεση, συναντιώμαστε και με οδηγό τις αρχές της ανοικτής λειτουργίας, της αξιοκρατίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, επαναπροσδιορίζουμε τις θέσεις μας για ένα Επιμελητήριο που θα είναι ικανό:

- Να προσεγγίζει τα σύγχρονα αναπτυξιακά προβλήματα της Χώρας, και μέσα απ΄ αυτή τη διαδικασία να υπάρξει επαγγελματική διέξοδος και για τους Μηχανικούς.
- Να επαναπροσανατολίσει τον κατασκευαστικό κλάδο, με τη γρήγορη προώθηση Χωροταξικών και Πολεοδομικών σχεδίων, νέων μεγάλων Δημοσίων Επενδύσεων και προγραμμάτων αισθητικής, λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του πλούσιου κτιριακού αποθέματος της Χώρας.
-Να στηρίζει τον τεχνικό κόσμο, στα θέματα γνώσης και καινοτομίας.
-Να διασφαλίζει τα δικαιώματα, τις επαγγελματικές προοπτικές και τη συνεχή επιμόρφωση των Μηχανικών.
- Να υιοθετεί τις σύγχρονες τάσεις ψηφιακής πολιτικής και τους νέους τρόπους Διοίκησης και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων.
- Να προχωρεί σε διεθνείς συνεργασίες για να διευρύνει τις επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές των Μηχανικών.
- Να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σαν ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα των Μηχανικών, για να αποδεσμευθούν γρήγορα οι εισφορές από το εισόδημα μας.
- Να διασφαλίσει τη μεγάλη επένδυση των Μηχανικών στην Τράπεζα Αττικής.
- Να αναβαθμίσει την εσωτερική λειτουργία του, πέραν από λογικές συναλλαγών, με την άμεση εκλογή του Προέδρου από τους Μηχανικούς.

Κάθε θέση στην Αντιπροσωπεία και τα άλλα όργανα του ΤΕΕ που θα κερδίσει η ΔΗΣΥΜ, θα είναι μια θέση αγώνα για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα για ένα προοδευτικό μοντέλο ανάπτυξης της Χώρας, που θα δώσει προοπτική στους νέους Μηχανικούς και σιγουριά στους παλαιότερους.

Σε αυτό τον αγώνα αξίζει και πρέπει όλοι να συμπορευθούμε!

Ο Γεώργιος Φωτάκης - Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Υποψήφιος Αντιπροσωπείας με τη ΔΗ.ΣΥ.Μ. στις Εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2019