Ποιον λόγο επικαλείτε στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Παπαδογιάννης ζητά με επιστολή του να αναβληθεί η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 25η Οκτωβρίου, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων και να μεταφερθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει, είθισται όλα αυτά τα χρόνια να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις είτε Δευτέρα είτε Τετάρτη, ημέρες που διευκολύνουν τους δημοτικούς συμβούλους που εργάζονται, να παρίστανται στα δημοτικά συμβούλια.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Παπαδογιάννη:

"Κύριε Πρόεδρε,

Με μεγάλη έκπληξη  λάβαμε  την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου πρόσκλησή σας, όπου καλείτε σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου και μάλιστα ώρα 6 απογευματινή!

Σας κάνουμε γνωστό και ζητάμε να λάβετε υπόψιν σας, ότι υπάρχει προφορική συνεννόηση όλων των παρατάξεων, τα δημοτικά συμβούλια να πραγματοποιούνται Δευτέρα ή Τετάρτη και ο λόγος είναι προφανής. Μεγάλος αριθμός δημοτικών συμβούλων είναι καταστηματάρχες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, για κάποιους είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρίστανται στις συνεδριάσεις σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ημέρα και η ώρα που επιλέχτηκαν από τον δήμαρχο για να γίνει η συγκεκριμένη εξαιρετικά κρίσιμη συνεδρίαση  - λόγω της φύσεως των θεμάτων πάνω στα οποία το σώμα θα κληθεί να λάβει τελεσίδικες αποφάσεις -  εγείρει ερωτηματικά. Η δημοτική αρχή, προκαλώντας έκπληξη στους περισσότερους από εμάς - και όχι μόνο σε μέλη της δικής μας παράταξης -   επέλεξε να ορίσει την συνεδρίαση σε μέρα και ώρα που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την παρουσία των εκλεγμένων συμβούλων σε μία τόσο σημαντική συνεδρίαση, με θέματα όπως η εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ, ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και ο ορισμός διοικητικών συμβουλίων σε νομικά πρόσωπα του δήμου.

Συνυπολογίζοντας ότι οι επόμενες τρεις ημέρες δεν είναι εργάσιμες για το δημόσιο, οπότε και οι όποιες αποφάσεις του συμβουλίου θα κοινοποιηθούν την επόμενη Τρίτη, προσπαθούμε να καταλάβουμε την σκοπιμότητα του δημάρχου να ορίσει δημοτικό συμβούλιο την συγκεκριμένη μέρα και ώρα.

Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε τα όρια του θεσμικού σας ρόλου. Παρόλα αυτά,  δεδομένης και της σοβαρότητας των θεμάτων, όπου η συμμετοχή όλων των δημοτικών συμβούλων καθίσταται επιβεβλημένη αλλά και προκειμένου να διαφυλάξουμε την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου,   ζητάμε την παρέμβασή σας για την αναβολή της συνεδρίασης  για την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

Για την  Δημοτική Παράταξη «Η Απάντηση… Τα Χανιά μας»,
Ο επικεφαλής: Άρης Παπαδογιάννης"