Μέσω του προγράμματος DestiMED, ο Φορέας Διαχείρισης απέκτησε ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του βιώσιμου τουρισμού

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης αποτέλεσε μια από τις 13 προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου, και τη μοναδική στην Ελλάδα, που ανέλαβαν να αναπτύξουν, να διαχειριστούν και εν τέλει προωθήσουν πιλοτικές δράσεις οικοτουρισμού μέσω του προγράμματος DestiMED (Interreg MED).

Η πιλοτική δράση του Φορέα Διαχείρισης, υπό την στενή εποπτεία και καθοδήγηση του WWF Med, που αποτελεί έναν από τους 9 εταίρους του προγράμματος DestiMED (Regione Lazio, IUCN Mediterranean Centre for Cooperation, FEDERPARCHI – Europarc , MEDPAN – Mediterranean Protected Area Network, WWF Adria, WWF Mediterranean Programme, AKZM, Protection and Preservation of Natural Environment in Albania, Global Footprint Network) ολοκληρώθηκε με επιτυχία όπως επισημάνθηκε και στην τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στην Ρώμη (22-23 Οκτωβρίου 2019).

Η Πιλοτική Δράση έχει επίσης παρουσιαστεί σε εθνικό επίπεδο στο ΧΙ Charter Network Meeting του European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas στα Πράμαντα Ιωαννίνων (9-11 Απριλίου 2019), όπου και εκεί έλαβε μεγάλης αποδοχής.

Το πρόγραμμα DestiMED που στηρίζεται στις αρχές και τα αποτελέσματα του προγενέστερου, επίσης επιτυχούς, προγράμματος MEET, έδωσε τη δυνατότητα στο Φορέα Διαχείρισης να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα καινούριο πρότυπο οικοτουριστικού μοντέλου και τελικού προϊόντος και να εκτιμήσει για πρώτη φορά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος αυτού, μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο του Ecological Footprint Calculator που αναπτύχτηκε από το Global Footprint Network και το οποίο είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμο για χρήση.

Μέσω του προγράμματος DestiMED, ο Φορέας Διαχείρισης απέκτησε ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του βιώσιμου τουρισμού, τα κύρια σημεία βαρύτητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ποιοτικού οικοτουριστικού προϊόντος και κυρίως τη μεθοδολογία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση αντίστοιχων προϊόντων.

Όλη αυτή η πληροφορία θα αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για την περαιτέρω εξειδίκευση του Φορέα Διαχείρισης στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, ένα τομέα τόσο καίριο και σημαντικό, όχι μόνο για τον Εθνικό Δρυμό αλλά και για όλη την Κρήτη.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στους εταίρους του προγράμματος και κυρίως στο WWF Med του οποίου η αδιάκοπη υποστήριξη έκανε την προσπάθεια αυτή επιτυχή. Ευελπιστούμε στη συνέχεια αυτής της συνεργασίας και στο μέλλον. 


Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook