Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Έχοντας υπόψη:

1. Το Καταστατικό του ΣΕΔΗΚ Άρθρα 4 περί Γενικών Συνελεύσεων ΣΕΔΗΚ.
2. Την ολοκλήρωση της συγκρότησης των νέων Δημοτικών Συμβουλίων στους Δήμους  Μέλη του ΣΕΔΗΚ μετά τις εκλογές του 2019.
3. Το έγγραφο του ΣΕΔΗΚ αρ.24/09-09-2019 για τον ορισμό εκπροσώπων των Δήμων  στον ΣΕΔΗΚ.
4.Την ανάγκη λειτουργικής εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων  του ΣΕΔΗΚ.

Προσκαλούμε

Τους Εκπροσώπους των Δήμων Μελών του ΣΕΔΗΚ να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων και διαχείρισης ετών 2015-19 που θα γίνει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 στο Ρέθυμνο στο Ξενοδοχείο Aquila
Porto Rethymno (Σικελιανού 52Α & Βενιζέλου, τηλ 28310 50432) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί καθώς και για την διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Προσκαλούμε επίσης τους Φορείς στους οποίους κοινοποιούμε την πρόσκληση αυτή με την παράκληση όπως εκπροσωπηθούν παρουσιάζοντας κατά την προβλεπόμενη συζήτηση σύντομες προτάσεις τους για την ΚΑΠ, την Δακοκτονία, το μέλλον του ΣΕΔΗΚ κ.α..
Από τις προτάσεις αυτές, εκείνες που θα υποβληθούν γραπτώς στον ΣΕΔΗΚ μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στο [email protected] θα ενσωματωθούν στον Φάκελο που θα διανεμηθεί στην Συνέλευση και θα παρουσιαστούν προφορικά κατά προτεραιότητα στην ΓΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΣΕΔΗΚ 2019
Ρέθυμνο 12-11-2019- Ξενοδοχείο Αquila Porto Rethymno

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Πρόεδρος Γ. Μαρινάκης, Αντιπρόεδροι ΣΕΔΗΚ Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου
10.00-10.30: Προσέλευση: Εγγραφή - Παραλαβή Φακέλου
10.30-11.00: Χαιρετισμοί: ( Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες - Προεδρείο)

11.00-11.20: Δραστηριότητες ΣΕΔΗΚ 2015/19 και Προγραμματισμός για 2020/1
 -Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΔΗΚ Γ. Μαρινάκης Δήμαρχος Ρεθύμνου,
 -Επιστ. Σύμβουλος ΣΕΔΗΚ Δρ. Νικ. Μιχελάκης

11.20-12.35: Απολογισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΣΕΔΗΚ 2015/19
 Ευτ. Κονταξάκης- Γραμματέας Οικονομικών (Ταμίας) ΣΕΔΗΚ, Πρ. Αντιδ. Χανίων

12.35-12.50: Διοικητικά θέματα -Τροποποιήσεις Καταστατικού
 Σταυρ. Σταυρουλάκης, Γραμ. Διοικητικών –Αντιδ. Αποκορώνου

12.50 -13.10: Εξελίξεις στις τιμές - Νέα ΚΑΠ –Προτάσεις
 Δρ. Νικ . Μιχελάκης, Επιστ. Σύμβουλος ΣΕΔΗΚ

13.10-13.25: Δακοκτονία –Προβλήματα και Προτάσεις.
 Στελ. Μιχελάκης, Δρ. Εντομολόγος , πρ. Δήμαρχος Αποκορώνου
 Σταυρ. Σταυρουλάκης – Πρ. Αναπτυξιακής Αποκορώνου -Εργολάβος Δακοκτονίας

13.25-13.45: Προτάσεις Φορέων για Τιμές, ΚΑΠ, Δακοκτονία.
13.45-14.00: Συζήτηση - Συμπεράσματα
14.00-14.10: Ψήφιση απολογισμού δραστηριοτήτων και διαχείρισης
14.10-14.30: Εκλογή Προεδρείου Εκλογών- Ψηφοφορία για ΔΣ

14.30-14.45: Συγκρότηση ΔΣ και κατανομή αρμοδιοτήτων