Η επιχείρηση θέτει σε εφαρμογή ένα ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών. Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ένταξη.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές νερούπου έχουν ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές να προβούν σε ρύθμιση των βεβαιωμένων χρεών τους και την καταβολή των οφειλών τους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές έως τις 31-12-2018, ενώ δίνονται οι κάτωθι δυνατότητες:

 

Κλίμακα Οφειλών

Προκαταβολή %

Αριθμός δόσεων

Χρόνος εξόφλησης

0 €

500 €

10

6

6 μήνες

501 €

1.000 €

15

12

12 μήνες

1.001 €

2.000 €

15

16

16 μήνες

2.001 €

3.000 €

15

24

24 μήνες

3.001 €

+

15

30

30 μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ρύθμιση θα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται κανονικά οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Καθυστέρηση καταβολής δόσης ή της πληρωμής του τρέχοντος λογαριασμού συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης, αφαίρεση υδρομέτρου, κλπ.

Η ρύθμιση μπορεί πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση του οφειλέτη-καταναλωτή στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., έως στις 30 Νοεμβρίου 2019.