Με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου.
 
Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα της Κοινότητας Δραπανιά, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Κισάμου με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
 
1. Μερική διόρθωση της υπ.ατ.183/2019 απόφασης Δ.Σ. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.
2. Μερική διόρθωση της υπ.αρ.185/2019 απόφασης Δ.Σ.Τροποποίηση προυπ/σμού έτους 2019.
3. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2019.Εισήγηση Οικ.Επιτροπής.
4. Εγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ Δήμου και Τ.Π.& Δανείων για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι<Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών και αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Κισσάμου>.
5. Εγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
6. Παράταση εκτέλεσης έργου <Αποκατάσταση ρέματος Πυργιανού ποταμού>.
7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημ.Συμβουλίου.
8. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Πρόγραμμα <Το νησί που μαθαίνει>.
9. Προσθήκη προσωνυμίας στο ΕΠΑΛ Κισσάμου.
10. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για έκτακτες ανάγκες.
11. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.