Ευνοϊκές αλλαγές στη φορολόγηση των παροχών σε είδος περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομικών.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που διέπει τις παροχές σε είδος, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Συγκεκριμένα αυξάνεται το όριο για την εξαίρεση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς από 12.000 σε 17.000, απαλείφεται η διάταξη που όριζε ότι «σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο».

Επίσης, στην έννοια των παροχών σε είδος, έτσι όπως περιγράφονται, προστίθενται και ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα αυτών, ενώ σχετικά με την παραχώρηση κατοικίας, προστίθενται και τα συγγενικά πρόσωπα αυτών.

Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο, από τον υπολογισμό του εισοδήματος απαλλάσσονται επιπροσθέτως από την 1η Ιανουαρίου 2020 η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς και η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gCO2/Km προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

Πηγή: cnn.gr