Σήμερα Δευτέρα  και ώρα 17:00  στο Δημαρχείο στις Βρύσες

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αποκορώνου (εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αποκορώνου (εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Ασή Γωνιά (εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα: Εξεύρεση έκτασης χωροθέτησης κλειστού γυμναστηρίου στίβου στα πλαίσια της ένταξης στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” 
(εισηγητής: Αποστολάκης Ιωάννης)

5ο Θέμα: Ίδρυση Μονάδος Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) του Δήμου Αποκορώνου και  επιλογή θέσεως εγκαταστάσεως της Μονάδας 
(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου “Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου, Δήμου Αποκορώνου” (εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης αναφορικά με το πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ – ΕΥΡΩΠΗ 2019-2023: Το Δημιουργικό Νησί που Μαθαίνει Συμμετοχίκα, Βιώσιμα και Διά Βίου” (εισηγητής: Μπενάκη Αργυρώ)

8ο Θέμα: Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (Άρθρο 222 ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 ν. 3852/2010) μεταξύ του “Δήμου Αποκορώνου” και του “Δήμου Χανίων” για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του οικισμού Καλυβών από τον ποταμό Ξυδά έως το τέλος του σχεδίου πόλεως» (εισηγητής: Δήμαρχος)