Στην  Κίσαμο Χανίων, το Σάββατο 19-10-2019, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των Ενώσεων και Ομοσπονδιών Πολιτιστικών Συλλόγων, στην οποία συμμετείχαν, η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου, η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου και η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας.

Μετά από ένα εκτενή διάλογο κατέληξαν ομόφωνα στα παρακάτω συμπεράσματα και αποφάσεις:

1.Ο Πολιτισμός είναι  το συγκριτικό μας πλεονέκτημα  και αποτελεί τη βάση   για την ολοκλήρωση του ανθρώπου και της κοινωνίας στο χρόνο.

2.Ο Διάλογος, η Συνεργασία , η Αλληλεγγύη  και η Ενότητα των Πολιτιστικών Συλλόγων, ανά γεωγραφική περιοχή Δήμου ή Επαρχίας ή  Νομού ή Περιφέρειας ,είναι πρώτης προτεραιότητας.

3.Θα συμβάλλουμε με κάθε μέσο και θα παρέχουμε κάθε βοήθεια, ώστε να πολλαπλασιαστούν σε κάθε περιοχή της Ελλάδος οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες ή τα Δίκτυα Πολιτιστικών Συλλόγων.

4.Επίκεντρο  της προσπάθεια μας αποτελούν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και κάθε ενέργεια μας στόχο έχει την ενδυνάμωση τους.

5.Η ανεξαρτησία από κάθε μορφή εξουσίας, ο εθελοντισμός και η διαφάνεια, αποτελούν τα βασικά μας χαρακτηριστικά.

6. Θα  διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον διαλόγου, συνεργασίας και  συνεργειών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την Εκπαιδευτική Κοινότητα, τη Νεολαία και λοιπούς Κοινωνικούς και Οικονομικούς φορείς ,ώστε όλοι μαζί  να επαναφέρουμε τον πολιτισμό στο κέντρο  κάθε πολιτικής.

7.Θα προσπαθήσουμε μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις να αυξηθούν σημαντικά οι πόροι που προορίζονται για τον  Πολιτισμό και να καθιερωθούν κανόνες Διαφάνειας στις  χρηματοδοτήσεις από τους Δήμους , τις Περιφέρειες και το Κράτος.

8.Σε πρώτο στάδιο θα ξεκινήσουμε  με τα καθημερινά προβλήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων, όπως τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά και τα οργανωτικά .

Προς την κατεύθυνση αυτή , πήραμε απόφαση και στείλαμε επιστολή στο Υπουργό Οικονομικών για την απαλλαγή των Πολιτιστικών Συλλόγων από το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

9.Τελικός μας στόχος είναι η δημιουργία μιας Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών Πολιτιστικών Συλλόγων σε εύλογο χρόνο.

Για το σκοπό αυτό συστήνεται μια προσωρινή επιτροπή  από τους

1.Κουνελάκη Στέλιο, πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου.

2.Εγγλέζο Παναγιώτη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Ρόδου.

3.Δημητρίου Αναστάσιο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Εύβοιας.

4.Στεργιόπουλο Μανώλη ,πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας,

5.Καράμπαλλη Γεώργιο, πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Ν. Θεσσαλονίκης ,

6.Κελεμίδη Δημήτριο, πρόεδρο της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Ν. Έβρου.

Το συντονισμό και την γραμματειακή υποστήριξη θα έχει η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου.

Ο πολιτισμός ήταν, είναι και θα είναι η ανοιχτή πόρτα της προόδου. Η έκφραση και η ψυχή της ελληνικής παιδείας και κουλτούρας. Αυτό που πάντα θα μας ενώνει και θα μας οδηγεί.

Οι συμμετέχοντες

Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου     

Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγου Ρόδου

Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγου Εύβοιας