Κατατέθηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή στη Βουλή, στις 8 Φεβρουαρίου, το σχέδιο νόμου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατάργηση της Ελληνικής Αγροφυλακής, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, το προσωπικό της αγροφυλακής μετατάσσεται κατά κανόνα σε Δασικές Υπηρεσίες, στις οποίες συνιστώνται αντίστοιχες οργανικές θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα του. Έτσι, συγκροτείται ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και προστασίας των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Επίσης, εξασφαλίζεται καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότερος έλεγχος της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, αλλά και σημαντικό δημοσιονομικό όφελος.

Στο νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται η αγροφυλακή, ρυθμίζονται ταυτόχρονα και θέματα που αφορούν τους εποχικούς πυροσβέστες -μαζί με εισαγωγή του θεσμού του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. που θα αντικαταστήσει το θεσμό των εποχικών.

Όσον αφορά το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, αυτό θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό, με αρμοδιότητα την συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση και περαιτέρω διερεύνηση καταγγελιών κατάχρησης εξουσίας, ή ιδιότητας εκ μέρους του προσωπικού που υπηρετεί στο υπουργείο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, βασανιστήρια, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και προσβλητική, εν γένει, συμπεριφορά.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook