Ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. και Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος και ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα Γεώργιος Παπαδάκης, συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

 Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα όπως η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η επικαιροποίηση του κανονισμού τιμολόγησης των Φο.Δ.Σ.Α. και ο καθορισμός των θέσεων του Δικτύου για τη νομοθετική ρύθμιση ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις για την κυκλική οικονομία. 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είχε συνάντηση εργασίας με το Γενικό Γραμματέα  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων  κ. Μανόλη Γραφάκο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, ο κανονισμός τιμολόγησης των Φο.Δ.Σ.Α, η επιβολή περιβαλλοντικού τέλους, η απλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, η μετεξέλιξη της ανακύκλωσης στη χώρα μας και ο συντονισμός των δράσεων για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Περιφερειακού Σχεδίου. Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά και τους εκπροσώπους των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στην ορθή διαχείριση των βιοαποβλήτων ώστε να καθοριστεί ο χρονικός ορίζοντας καταγραφής των αναγκών σε εξοπλισμό και να καλυφθούν σε εθνικό επίπεδο οι ανάγκες, με στόχο να εκπληρωθούν  οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει  η χώρα μας για την εκτροπή των οργανικών από τους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου και Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας κ. Γιάννης Σέγκος έθεσε θέματα προσωπικού για τη στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν το σύνθετο έργο τους. Επιπρόσθετα, έθεσε θέματα που αφορούν στο νόμο 4412/2016 για την ανάθεση των έργων διαχείρισης αποβλήτων και παρουσίασε τις θέσεις του Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας για τη σύνθεση των επιτροπών διαγωνισμού.

Να σημειωθεί πως η συνεργασία μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Δικτύου των Φορέων είναι άμεση, συνεχής και αποτελεσματική, για την προώθηση των έργων και των δράσεων που θα προάγουν την κυκλική οικονομία στη χώρα μας.