Στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου πραγματοποιείται η συνάντηση των προέδρων των ενώσεων της Κρήτης. 

Στόχος να μπουν οι βάσεις για μια κοινή συμπόρευση σε ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Πρώτο θέμα της αντζεντας το λάδι. Οι ενώσεις θέλουν αφενός να δουν πως θα διεκδικήσουν αποζημίωση για τη φετινή χρονιά αφετέρου να προσπαθήσουν το λάδι της Κρήτης να έχει μια κοινή ετικέτα