Το 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε για υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροκλοπής εγκληματικό προϊόν ύψους 181 εκατ. ευρώ. Εφέτος, στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει δεσμεύσει συνολικά 68 εκατ. ευρώ.

Μέσα στους εννέα μήνες του 2019 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος απέστειλε 299 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος. Ακόμη έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 73 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή.

Την τελευταία τριετία οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ απέστειλαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περισσότερες από 5.800 αναφορές για περαιτέρω διερεύνηση του ενδεχομένου της διάπραξης του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος σε βάρος μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι αναφορές αυτές αφορούσαν σε υποθέσεις μη εμπρόθεσμης πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο συνολικού ύψους άνω των 9,4 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η ύπαρξη της φοροδιαφυγής συνεπάγεται ταυτόχρονα και αυτόθροα την ύπαρξη ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός του ύποπτου χαρακτήρα αυτών.

Πάντως, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δεν ασχολείται με όλες τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή (από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, κ.α.) άνω των 500.000 ευρώ.

Πηγή: cnn.gr