Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές των Χανίων, την ερόμενη Τρίτη και Τετάρτη.
 
Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:
 
1. Στις 19.11.2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:
 
    ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ - Σέμπρωνας – Πρασσές – Νέα Ρούματα -   
    – Χωστή.
 
2. Στις 20.11.2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:
 
Aγροκήπιο – Τσικαλαριά κάτω από Εθνική Οδό προς Λεωφόρο Σούδας – Κόμβος Σούδας – περιοχή Μπάι Νάιτ.  

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.